Autor: Tomasz Hetman

Moimi zainteresowanymi jest szeroka technologia oraz publicystyka. Poruszane tematy, opieram na kilkudziesięciu różnych źródłach danych. Staram się pisać wyczerpująco na dane zagadnienie. Piszę tylko w takiej tematyce, na jakiej się znam. Dodatkowo w oparciu o różne źródła informacji. Moim celem jest przedstawianie obiektywnego tekstu, opartego na faktach i wnioskach.