Autor: Tomasz Hetman

Moimi zainteresowanymi jest szeroka technologia oraz publicystyka. Poruszane tematy, z reguły opierają się na kilkudziesięciu różnych źródłach danych. Staram się pisać wyczerpująco na dane zagadnienie. Piszę tylko w takiej tematyce, na jakiej się dobrze znam. Szczególnie w silnym oparciu o różne źródła. Moim celem jest przedstawianie obiektywnego tekstu, opartego na faktach i wnioskach. Kontakt do mnie: tomasz.hetman@totemat.pl.