Jak wdrożyć rozwiązania Power BI i uzyskać optymalne wyniki?

Power BI rozwiązanieMicrosoft Power BI to jedno z najczęściej używanych narzędzi Business Intelligence. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem w swojej firmie platformy, która pomoże Ci wyciągnąć z danych przydatne informacje, jesteś we właściwym miejscu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o implementacji usługi Power BI w Twojej organizacji.

Co to jest i jak działa Power BI?

Usługa Microsoftu jest częścią większej platformy integrującej narzędzia Business Intelligence, opartej na chmurze obliczeniowej. Wdrożenie Power Bi umożliwia organizacjom przekształcanie danych w szczegółowe informacje za pomocą rozbudowanych narzędzi analitycznych i graficznych wizualizacji. Jednym z najczęstszych zastosowań technologii Power BI w świecie biznesu jest tworzenie korporacyjnych pulpitów nawigacyjnych i raportów.

Chociaż produkty Business Intelligence są zwykle domeną analityków biznesowych i naukowców zajmujących się danymi, dzięki swojej przyjaznej dla użytkownika naturze usługa Power BI może być używana przez szereg osób w firmie. Dane są analizowane i aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu poszczególne działy mogą podejmować strategiczne decyzje, opierając się na tych samych wskaźnikach i wartościach.

O czym pamiętać, wdrażając rozwiązania Power BI?

Plan wdrażania Power BI w organizacji musi być spójny i przejrzysty. Choć jego założenia będą jednak różnić się w zależności od priorytetów biznesowych, założonych celów oraz specyfiki organizacji, można wyodrębnić kilka zasad, które są uniwersalne i dotyczą każdego przypadku implementacji.

  • Pierwszym krokiem we wdrażaniu Power BI jest jasne zrozumienie misji organizacji. Nadaj priorytet najważniejszym celom biznesowym i skoncentruj się na ich realizacji krok po kroku. Ustal harmonogram działania: zdefiniuj, jakiego rodzaju potrzeby Twoja firma ma teraz, a które trzeba będzie spełnić w przyszłości.
  • Dokonaj realistycznej oceny gotowości na wdrożenie Power BI w swojej organizacji. Jednym z najważniejszych wskaźników jest to, czy masz wsparcie przynajmniej jednego sponsora wykonawczego. Powinien być nim wpływowy liderem z wizją pozytywnego rozwoju, który będzie rozwiązywał spory (w przypadku eskalacji problemów), wspierał inicjatywy dotyczących zmian organizacyjnych. oraz dokonywał zatwierdzeń finansowych (na przykład zakupu licencji usługi Power BI).
  • Wdrożenie Power BI w firmie powinno iść również w parze z opracowaniem zasad data governance, aby zapobiec problemom, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i integralność danych. Ważnym aspektem do rozważenia jest zatrudnienie stewardów danych lub rady zarządzającej – są to osoby, które pomagają ustalać standardy jakości oraz je egzekwować.

Power BI w Twojej firmie

Jeśli szukasz sposobu na rozwój biznesu i poprawę efektywności swojej firmy, Power BI może być cennym narzędziem, o ile oczywiście dysponujesz odpowiednim planem wdrożenia. Jeśli nie, eksperci z firmy Existo pomogą Ci zintegrować usługę Microsoft z firmową infrastrukturę wg ściśle określonych zasad.

Dowiedz się już dziś, jak możesz wykorzystać tę potężną platformę analityczną do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i osiągania założonych celów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *