Jakie są różnice między Lewicą i Prawicą

Lewica a PrawicaLewica oraz Prawica – to różne podejścia teoretyczne do polityki i zarządzania państwem. Najczęściej nie można jednoznacznie określić czegoś (przykładowo ugrupowania) jako prawicowe lub lewicowe. Natomiast bez problemu można samemu stworzyć logiczny zakres różnic – między twymi dwoma rodzajami poglądów.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że powinno się odrzucić teoretyczne definicje. Powodem tego jest fakt, że te podziały oparte na sztywnej teorii są błędne. Przykładowo ugrupowania prawicowe mogą mieć wiele działań lewicowych. Zdecydowanie łatwiej jest określać stanowisko lewicy, jako całość cech wspólnych. Dlatego, że ich kierunek z reguły jest mocno jednolity.

Lewica z reguły nie przejmuje cech kierunku prawicowego, a prawicowe w wielu dziedzinach mogą przejmować cechy lewicowe – przy widocznym podziale. Warto jeszcze dodać, że taki podział może z grubsza przybierać nazwy takie jak – konserwatyści i liberałowie (jak w USA). Jeszcze inny typ postaw to przykładowo libertarianizm i liberalizm (bardziej prawicowe). Które mają faktycznie dobre założenia, lecz jakość nie mogą przyjąć się w Polsce pokomunistycznej. Obecnie w Polsce panuje ustrój, który można nazwać – demokracją centralnie sterowaną, a na pewno nie demokracją.

Należy także wspomnieć, że przypisywanie stanowiska poglądów do wiary dla dowolnego poglądu jest głupotą. Wiara i stosunek do niej, nie ma żadnego odniesienia do prawicy czy lewicy, co próbują wmawiać liczne idiotyczne definicje. Wiara jest osobnym niepowiązanym segmentem z żadnym z tych nurtów myślowych i faktycznych działań.

Jakie są różnice między Lewicą a Prawicą w światopoglądzie (na logicznych ramach a nie wyłącznie definicji):

Poglądy prawicowe – w ogólnym ukierunkowaniu polegają na minimalistycznej roli państwa w życiu gospodarczym oraz obywateli. Własność prywatna jest podstawą i największą wartością. Są to poglądy silnie ukierunkowane na wolny rynek, bez sztucznych regulacji. W poglądach prawicowych – rola Państwa powinna być ograniczona do minimum w każdym aspekcie oddziaływania na życie obywateli oraz gospodarkę. Tym samym prawo było by uproszczone, a ilość sektora budżetowego niska – które to utrzymuje się z podatków obywateli.

Prawicowe poglądy odnoszą się do zasady, aby każdy przede wszystkim sam ponosił odpowiedzialność za własne decyzje i wybory. W tym poglądzie nastawia się na odpowiedzialność każdej osoby za samego siebie i własne decyzje. Jest w nim duże ukierunkowanie na samodzielne uczciwe zarabianie gotówki. Tam gdzie panował ustrój prawicowy lub jego odmiana, kraje zawsze najszybciej się rozwijały. Choć nigdzie we współczesnym świecie nie było całkowitej prawicy – gdyż taki ustrój, by był uważany za sztywny i mało elastyczny.

Poglądy lewicowe – ogólny ich zakres polega na wolności jednostki. Lewica to także nurt teoretycznie narzucający obowiązek pomocy wszystkim gorzej uposażonym. Jest to z reguły oparcie na licznych programach socjalnych i wyrównawczych – dla wybranej grupy określanej przez urzędników jako w potrzebie. System ten z założenia polega na zabieraniu pieniędzy wszystkim którzy je posiadają (według urzędników w nadmiarze), oraz przekazywaniu wybranym określanym jako w potrzebie.

Lewica to zawsze tworzenie mnóstwa zależności prawnych oraz instytucji państwowych do ich obsługi. Osoby o poglądzie lewicowym, by chciały w rzeczywistości kontrolować i regulować wszystko urzędowo. Inicjatywa czy samostanowienie obywateli jest źle widziane – o wszystkim ma decydować urzędnik. To nigdy nie może działać poprawnie, a państwo dobrze funkcjonować – w uproszczeniu.

Lewica niestety jest swojego rodzaju (moim zdaniem) uwstecznieniem, a na pewno hamulcem rozwoju. Nie popycha ona ludzi do rozwoju. Można nawet powiedzieć, że ludzie zdolniejsi i bardziej ambitni są w niej karani – to od nich mają płynąć większe pieniądze na rzecz osób biedniejszych. Tym samym nie zachęca się do nauki, większych zarobków czy pracy – bo będzie się ekonomicznie karanym na rzecz tych – którzy będą mieli czegoś mniej.

W poglądzie lewicowym realnie nagradza się osoby które nie pracują, nic nie robią, lub nie kierują własnym życiem. Jest to oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu, ale ogólnie wygląda tak ten kierunek przepływu gotówki. Nagradza się każdego kto ma mniej – bez znaczenia dlaczego ma mniej, a karze tego co ma czegoś więcej – na rzeczy tych co mają mniej. Nie ma silniejszego bodźca aby się nie starać, nie pracować bo będzie się karanym za ambicje i zaradność. W Poglądzie lewicowym z założenia wszystkim powinno być równie dobrze – więc nikt nie będzie się starł bo po co. To po prostu nie może działać.

Lewica jeszcze nigdy się nie udała ekonomicznie, nie ma prawa się udać w żadnym kraju na świecie. To zawsze jest coś co tworzy stagnację i równanie do dołu- niemal w każdych dziedzinach życia. Przykładem może być zawyżanie ocen kandydatom z gorszymi ocenami tych biedniej sytuowanych od tych lepiej. Zabieranie części wynagrodzenia bogatszym na rzecz tych co zarabiają mniej. To nie zachęca do rozwoju, bo za to się zostanie ukaranym. Natomiast zachęca do czegoś przeciwnego, bo bez wysiłku otrzyma się pieniądze, za to że ma się gorzej.

Nie można przedzielić Lewica i Prawica w jakiś zgrupowaniu jednoznacznie. Każda organizacja będzie miała przeplatania się tych celów. W ostatnim czasie większość krajów świat bardziej zaczyna ograniczać prawa obywatelskie na rzecz coraz większych praw i decyzyjności urzędników. Coraz więcej jest piętnowania wolnego runku na rzecz sztucznych regulacji, oraz różnych świadczeń socjalnych i transferów „wsparcia” finansowego. Które też muszą być komuś zabrane, aby mogły być dawane komuś innemu.

Najlepsze rozwiązania zawsze by były – wolnorynkowe oraz antymonopolowe. Tak samo własność materialna oraz wolność myśli i poglądów powinna być dobrem nadrzędnym. Niestety w większości krajów ta idea obumiera, co udowadnia ostatnia historia niemal w każmy aspekcie. Społeczeństwa przekształcają się w bezkarną władzę urzędników i polityków nad życiem obywateli. Obywatele stają się zasobem, a nie suwerenem swoich państw. Robią to politycy bardzo powoli ale sukcesywnie – obywatele mają coraz mniej kontroli nad własny państwem, coraz mniej wolności obywatelskich.

Bogaci mają być jeszcze bogatsi, a urzędnicy i politycy maja być bezkarni. Taki jest obecny świat i jego powolny kierunek. Następuje wyraźne rozwarstwienie społeczne, na obywateli (czyli zasób – niewolników), oraz klasę wyższą czyli rządzących tymi narodami. Obywatele powinni się skupić na obronie prawi wolności, a nie podziałach lewica i prawica. Społeczeństwo musi się jednoczyć, aby ograniczać władzę nad obywatelami przez urzędników i polityków inaczej czeka wszystkich bardzo marna przyszłość. Zapraszam do kolejnych tematów.

3 wypowiedzi

  1. ProKolog pisze:

    Lewica to moim zdaniem jest nic innego jak choroba umysłowa. Nie wiem czy są jacyś ludzie o poglądzie lewicowym, którzy coś zrobili samodzielnie, choćby prowadzą biznes. To ludzie z reguły co narzekają na system bo czują się gorsi. Bo nikt nie ogląda się na ich słabsze rezultaty i możliwości. A słabsze są bo nie starali się nigdy niczego zrobić tylko najlepiej brać cudzą pracę czy pieniądze. Lewice można podzielić na ideologiczną i praktyczna – idea to wiadomo, a praktyczna bo tak wygodnie żyć na koszt innych.

  2. GrandeSpace pisze:

    Proszę zobaczyć do kogo trafiają poglądy lewicowe. Zawsze do ludzi co są jakby odklejeni od rzeczywistości, nieporadnych, zapuszczonych, leniwych, darmozjadów. To już powinno świadczyć o tym wszystko. Problem w tym co jest lewicą a co prawicą. Lub co jakiś tym nurtem dokładnie można określać. Dla mnie socjalizm to lewica w czystej postaci.

  3. Uszi pisze:

    Problem w tym, że w Polsce na przykład nie ma chyba żadnej partii naprawdę prawicowej. Wszystkie są lewicowe a dodatkowo obcymi agenturami udającymi obronę interesów Polaków. A tak naprawdę działające na szkodę Narodu Polskiego. Wszystkie duże partie polityczne w tym kraju to zdrajcy oraz osoby skłonne do korupcji i defraudacji, czekające tylko na koryto. Dlatego trzeba głosować wyłącznie na młode nowe małe zgrupowania a może w przyszłości wywalić całkowicie partie polityczne z rządu na rzecz samych ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *