Spektrometr – co to jest, jak działa i do czego jest wykorzystywany?

Spektrometr potrzebnySpektrometria mas to technika analityczna szeroko wykorzystywana w farmakokinetyce, kontroli jakości, czy też analizie próbek biologicznych. Spektrometry masowe umożliwiają bardzo precyzyjny pomiar masy, co wykorzystywane jest w laboratoriach o szerokim zakresie działalności. Wybierając spektrometr masowy, warto zaufać sprawdzonym producentom. Taki asortyment znaleźć można w kompleksowej ofercie firmy Argenta.

Spektrometry masowe – charakterystyka i zastosowanie
Spektrometry masowe to urządzenia wykorzystywane do analiz ilościowych i jakościowych. Umożliwiają one oznaczenie mas cząsteczkowych związków z bardzo wysoką dokładnością, a dzięki temu ułatwiają określenie składu badanych próbek. W skład każdego spektrometru masowego wchodzą trzy podstawowe składowe, czyli:

  • źródło jonów,
  • analizator,
  • detektor.

W źródle jonów związki ulegają jonizacji i przyspieszeniu, w analizatorze dochodzi do separacji jonów ze względu na stosunek masy do ładunku (m/z), a w detektorze jony o poszczególnych wartościach m/z są zliczane. W spektrometrach mas próbki analizowane są w próżni, dzięki czemu unika się kolizji z cząsteczkami powietrza.

Spektrometry masowe w ofercie Argenta
Wybierając spektrometr masowy, należy zwrócić uwagę na wiele składowych, w tym między innymi na metodę jonizacji i rodzaj analizatora mas. Jako specjaliści, którzy w branży działają nie od dziś, proponujemy naszym klientom nie tylko sprzęt cenionych producentów w atrakcyjnych cenach, ale również profesjonalną pomoc w zakresie doboru odpowiedniego spektrometru do potrzeb laboratorium.

Jak działa spektrometr masowy?
Działanie spektrometrów masowych podzielić można na trzy podstawowe etapy. Pierwszy z nich to jonizacja próbki, drugi to separacja powstałych jonów ze względu na ich stosunek masy do ładunku, a trzeci to rejestracja wyselekcjonowanych jonów.

Jonizacja próbki
W źródle jonów dochodzi do jonizacji cząsteczek próbki, co umożliwia im swobodne poruszanie się w polu magnetycznym czy też elektrycznym. Wyróżnia się różne metody jonizacji, w tym między innymi jonizację chemiczną (APCI), elektrorozpraszanie (ESI), jonizację MALDI czy fotojonizację pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI). Prowadzą one do naładowania cząsteczek w całości lub niewielkiego ich rozpadu. Efektem jest powstanie jonu molekularnego (jonizacja „miękka”) lub pękania wiązań chemicznych cząsteczek, co skutkuje ich podziałem na mniejsze fragmenty (jonizacja „twarda”) i powstaniem mieszaniny jonów cząsteczkowych. Wybór metody jest istotny dla skuteczności jonizacji danej substancji.

Rozdział jonów
Zjonizowane cząsteczki trafiają następnie do analizatora masy, którego zadanie polega na rozdziale jonów ze względu na ich stosunek masy do ładunku. Dokonuje się tego w efekcie oddziaływania pola magnetycznego bądź elektrycznego na poruszające się w próżni jony. Wyróżnić można różne rodzaje analizatorów mas, w tym kwadrupol, pułapkę jonową, orbitrap czy analizator czasu przelotu (TDF) – wybór analizatora należy dostosować do planowanego wykorzystania spektrometru mas.

Detekcja jonów
Jony z analizatora masy kierowane są do detektora. Jego zadanie polega na „zliczaniu” jonów, które do niego docierają. Sygnał elektryczny w postaci widma masowego jest następnie analizowany przez komputer, z którym spektrometr masowy jest połączony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.